Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator obrabiarek zespołowych
Kod: 722309
Liczba odwiedzin: 2188
Synteza: Obsługuje i konserwuje różnego rodzaju obrabiarki zespołowe, wykonujące założony proces technologiczny: frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie i inną obróbkę skrawaniem.
Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowisk pracy, zaznajamianie się z dokumentacją technologiczną i rysunkami technicznymi obrabianych elementów;
nastawianie parametrów pracy poszczególnych jednostek obróbczych;ustawianie i zamocowywanie obrabianego wyrobu;
nadzorowanie procesu technologicznego na poszczególnych obrabiarkach, wchodzących w skład obrabiarki zespołowej;
bieżące regulowanie narzędzi i mechanizmów nastawczych obrabiarek;
wykonywanie obróbki skrawaniem poprzez frezowanie, toczenie, wytaczanie, wiercenie, gwintowanie itp.;
sprawdzanie za pomocą narzędzi kontrolno-pomiarowych jakości obrabianych powierzchni (wymiary, kształt, chropowatość powierzchni);
czyszczenie i konserwowanie obrabiarek;
wykrywanie nieprawidłowości w pracy obrabiarek i usuwanie drobnych usterek;
określanie stopnia zużycia narzędzi i przyrządów i dokonywanie ewentualnej wymiany;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki;
naprawa obrabiarek po odpowiednim przeszkoleniu.

partners

shortcut-links

 go-to-top