Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych
Kod: 722306
Liczba odwiedzin: 2051
Synteza: Obsługuje, nadzoruje i konserwuje urządzenia i maszyny półautomatyczne i automatyczne do produkcji opakowań blaszanych, których elementami składowymi są nożyce do blach, prasy, zamykarki, wywijarki, podwijarki, gumowarki, paletyzatory, natłuszczacze.
Zadania zawodowe: organizowanie i obsługiwanie stanowiska pracy (produkcyjnego, kontrolno- pomiarowego itp.);
sprawdzanie stanu technicznego takich maszyn i urządzeń, jak: nożyce, prasy, zamykarki, wywijarki, gumowarki, paletyzatory, natłuszczacze;
montowanie narzędzi do maszyn w zależności od rodzaju wyrobu i właściwości blach;
uruchamianie i zatrzymywanie maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych;
prowadzenie procesu produkcyjnego przez cięcie, wyginanie, zaginanie, lutowanie, natryskiwanie, powlekanie masami uszczelniającymi;
dobieranie odpowiednich rodzajów i gatunków blach, wykrywanie wad blach uniemożliwiających użycie ich do produkcji opakowań blaszanych;
dobieranie odpowiedniego rodzaju mas uszczelniających, lakierów i kompozycji lutowniczych w zależności od standardu opakowań;
nadzorowanie pakowania ręcznego do kartonów i rękawów oraz za pomocą urządzeń automatycznych;
wykonywanie zgrzewania opakowań z folii termokurczliwej;
prowadzenie badań i kontroli puszek pod kątem ich szczelności i jakości;
obsługiwanie urządzeń pomocniczych, jak wózki podnośnikowo-podające i transportowe;
usuwanie drobnych usterek, czyszczenie i konserwowanie maszyn do produkcji opakowań;
obsługiwanie urządzeń pomiarowo-kontrolnych;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli podczas produkcji opakowań blaszanych;
naprawa maszyn do produkcji opakowań blaszanych, po odpowiednim przeszkoleniu.

partners

shortcut-links

 go-to-top