Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych
Kod: 722305
Liczba odwiedzin: 1929
Synteza: Obsługuje, nadzoruje i konserwuje maszyny i urządzenia do produkcji łożysk tocznych, takie jak: kuźniarki, tokarki, szlifierki, pilnikarki, wygładzarki, wytwarzając łożyska kulkowe, walcowe, igiełkowe, baryłkowe, stożkowe; reguluje wielkości parametrów pracy poszczególnych maszyn i urządzeń; posługuje się przyrządami do pomiaru chropowatości powierzchni i odchyłek kształtów.
Zadania zawodowe: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym, przygotowywanie materiałów pomocniczych, narzędzi itp.);
uruchamianie i zatrzymywanie maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych;
ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych;
mocowanie przedmiotów w urządzeniach kuźniczych, tokarkach, szlifierkach itp., z uwzględnieniem naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki;
wykrywanie nieprawidłowości w pracy maszyn i urządzeń oraz usuwanie drobnych usterek;
przestrzeganie wymaganej dokładności obróbki elementów w kolejnych etapach produkcji łożysk;
obsługiwanie typowych przyrządów pomiarowo-kontrolnych do oceny chropowatości powierzchni oraz specjalistycznych do pomiaru odchyłek kształtu, profili itp.;
mycie i konserwowanie elementów łożysk tocznych między poszczególnymi operacjami technologicznymi;
czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie międzyoperacyjnej kontroli procesu produkcji łożysk tocznych;
naprawa maszyn i urządzeń do produkcji łożysk tocznych po odpowiednim przeszkoleniu.

partners

shortcut-links

 go-to-top