Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli
Kod: 722304
Liczba odwiedzin: 3479
Synteza: Obsługuje, nadzoruje i konserwuje specjalne maszyny do produkcji wyrobów z drutu, lin metalowych, głównie stalowych, maszyny do produkcji siatek, maszyny i urządzenia do produkcji kabli; montuje oprzyrządowanie do produkcji kabli i przewodów; wymienia zużyte lub uszkodzone elementy w maszynach i urządzeniach; dokonuje okresowych przeglądów maszyn i urządzeń do produkcji drutu, lin, siatek i kabli.
Zadania zawodowe: organizowanie i obsługiwanie stanowiska pracy (produkcyjnego, kontrolno- pomiarowego itp.);
ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy maszyn; przeprowadzanie regulacji maszyn i urządzeń;
nastawianie pieców grzewczych i umieszczanie w nich materiału do wyginania;
obsługiwanie urządzeń pomocniczych przy wyginaniu, takich jak: uchwyty, urządzenia podające elementy do wyginania i inne;
dozorowanie operacji pomocniczych przy wyginaniu, takich jak: przygotowywanie elementów do wyginania, dobieranie materiału i przyrządów do wyginania; zakładanie i mocowanie prętów oraz drutów w gniazdach obróbki;
nastawianie aparatów automatyki elektrycznej i mechanicznej w maszynach do wyginania;
dobieranie odpowiedniego gatunku drutu do produkcji lin; dobieranie bębnów w zależności od średnicy, konstrukcji i długości liny;
przezbrajanie i regulowanie biegu pracy maszyn liniarskich, w zależności od średnicy, konstrukcji rdzeni;
mocowanie i zalewanie końcówek lin w uchwytach, zaplatanie końców lin na pętle, zszywanie lin płaskich itp., montowanie lin;
nakładanie zwojów drutu na kołowrotki, zakładanie i mocowanie drutu w gniazdach obróbki;
sprawdzanie jakości wytworzonych siatek za pomocą szablonów, sprawdzianów, średnicówki i mikrometru;
wiertarki ręczne i stołowe obsługiwanie maszyn i urządzeń pomocniczych przy produkcji kabli, takich jak:, szlifierki ogólnego przeznaczenia, obrabiarki do metali, nawijarki do uzwojeń, urządzenia do obróbki elektrochemicznej, urządzenia wyciągowe, skręcarki, ciągarki, przewijarki, izolarki, wytłaczarki, suszarki, prasy hydrauliczne do powłok metalicznych itp.;
dozorowanie operacji pomocniczych przy produkcji kabli i przewodów, takich jak: izolowanie żył i rdzeni materiałami włóknistymi, tworzywami sztucznych i lakierami; mieszanie i uplastycznianie masy izolacyjnej; skręcanie linek metalowych i rdzeni kabli; nakładanie powłok metalowych, suszenie, impregnowanie i wulkanizowanie;
nastawianie aparatów automatyki elektrycznej i mechanicznej w maszynach i urządzeniach technologicznych do produkcji kabli;
wykrywanie przyczyn wadliwej pracy maszyn i urządzeń oraz usuwanie drobnych usterek;
obsługiwanie przyrządów i aparatury pomiarowej do sprawdzania jakości (dokładności) wykonywanych wyrobów;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top