Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator automatycznej linii obróbki skrawaniem
Kod: 722302
Liczba odwiedzin: 2714
Synteza: Nadzoruje i kontroluje przebieg procesów technologicznych na określonym odcinku automatycznej linii obróbki skrawaniem, składającym się z kilku różnych maszyn i urządzeń wykonujących kolejne operacje; uruchamia i wyłącza maszyny i urządzenia, dokonuje bieżących regulacji, wymienia narzędzia skrawające, informuje o nieprawidłowościach w pracy nadzorowanych maszyn i urządzeń.
Zadania zawodowe: organizowanie i obsługiwanie stanowiska pracy, przygotowywanie narzędzi do pracy;
uruchamianie i zatrzymywanie maszyn i urządzeń wchodzących w skład nadzorowanej części automatycznej linii obróbki;
zapoznawanie się z dokumentacją technologiczną i rysunkami technicznymi obrabianych elementów;
nastawianie parametrów pracy poszczególnych maszyn i urządzeń;
nadzorowanie wykonywania wyrobu o określonych kształtach i wymiarach, np. kadłuba silnika, obudowy skrzyni biegów, wału korbowego, głowicy silnika spalinowego;
sprawdzanie stanu technicznego i określanie stopnia zużycia narzędzi skrawających maszyn i urządzeń automatycznej linii obróbki skrawaniem;
regulowanie mechanizmów roboczych poszczególnych maszyn i urządzeń;
nadzorowanie poprawności działania urządzeń kontrolno-pomiarowych;
wykrywanie nieprawidłowości pracy, usuwanie drobnych usterek maszyn i urządzeń automatycznej linii obróbki skrawaniem;
czyszczenie i konserwowanie maszyn i urządzeń wchodzących w skład automatycznej linii obróbki skrawaniem;
sprawdzanie jakości obrabianych powierzchni szablonami, sprawdzianami, suwmiarkami, mikrometrem i innymi przyrządami, w zależności od wymaganej dokładności wykonywanej obróbki;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. podczas obsługi maszyn i urządzeń.
Dodatkowe zadania zawodowe: przeprowadzanie międzyoperacyjnej kontroli procesu obróbki;
naprawa maszyn i urządzeń wchodzących w skład automatycznej linii obróbki skrawaniem, po odpowiednim przeszkoleniu.

partners

shortcut-links

 go-to-top