Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kominiarz
Kod: 713303
Liczba odwiedzin: 2433
Synteza: Czyści oraz sprawdza stan kominów wolno stojących, przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych przy zastosowaniu podstawowych narzędzi, urządzeń, sprzętu kominiarskiego i aparatury kontrolno-pomiarowej.
Zadania zawodowe: sprawdzanie nowo wybudowanych przewodów kominowych dymowych i spalinowych oraz wentylacyjnych;
usuwanie przyczyn złego ciągu w instalacjach kominowych;
uszczelnianie przewodów kominowych;
usuwanie w przewodach kominowych i paleniskach usterek stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa budowlanego i ochrony przeciwpożarowej;
sporządzanie inwentaryzacji przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
wydawanie opinii dotyczących podłączenia palenisk i urządzeń ogrzewczych oraz wentylacyjnych;
sprawdzanie stanu i czyszczenie kominów wolno stojących (przemysłowych);
sprawdzanie stanu oraz czyszczenie kanałów łączących paleniska z przewodami dymowymi;
czyszczenie komór wędzarnianych;
czyszczenie urządzeń ogrzewczych oraz palenisk kotłów nisko- i wysokoprężnych, kotłów pralniczych itp.;
usuwanie gruzu i gniazd ptasich z przewodów kominowych dymowych, spalinowych i wentylacyjnych;
sporządzanie opinii lub protokołów nakazujących właścicielom, użytkownikom lub zarządcom budynków usuwanie w określonych terminach usterek i zaniedbań grożących niebezpieczeństwem powstania pożaru, wybuchu gazu oraz zatrucia spalinami.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie prac murarskich i tynkarskich związanych z remontem kominów w budynkach mieszkalnych, administracyjno-biurowych, usługowych itp.;
rozbieranie kominów wolno stojących po dodatkowym przeszkoleniu.

partners

shortcut-links

 go-to-top