Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dekarz
Kod: 712101
Liczba odwiedzin: 8195
Synteza: Pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.
Zadania zawodowe: analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn;
ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich;
organizowanie miejsca pracy i dróg transportu materiałów dekarskich;
przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich;
wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.);
obijanie blachą elementów drewnianych;
wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową;montowanie rynien i rur spustowych;
wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników itp.;
krycie dachów papą na podkładzie z desek i z betonu;
wielowarstwowe izolowanie tarasów;
krycie dachów różnymi rodzajami dachówek;
krycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych;
wykonywanie rekonstrukcji i konserwacji pokryć dachowych z gontu oraz dachówki mnich-mniszka, klasztornej itp.;
rozbiórka różnych rodzajów pokryć dachowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych i paroizolacji;
wykonywanie rynien i rur spustowych w zakładzie blacharskim;
wykonywanie elementów wentylacyjnych z blachy.

partners

shortcut-links

 go-to-top