Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik gospodarstwa sadowniczego
Kod: 611201
Liczba odwiedzin: 2053
Synteza: Planuje, kieruje i koordynuje działalność gospodarstwa sadowniczego; planuje i nadzoruje wykonywanie prac związanych z uprawą drzew i krzewów owocowych oraz roślin jagodowych w celu uzyskania owoców na sprzedaż; opracowuje budżet gospodarstwa; odpowiada za realizację założonych celów biznesowych gospodarstwa; zarządza podległymi pracownikami; reprezentuje gospodarstwo w kontaktach z kontrahentami.
Zadania zawodowe:
 • sporządzenie planów krótko-, średnio- i długoterminowych oraz realizowanie założonych celów biznesowych gospodarstwa sadowniczego;
 • określanie rodzaju i ilości produkcji roślin sadowniczych z uwzględnieniem przydatności gleb i klimatu lokalnego oraz możliwości zbytu oraz planowanie nasadzeń, kwater, dróg i miejsc poboru wody;
 • planowanie i nadzorowanie przygotowania gleby pod plantacje przez odpowiednie nawożenie, stosowanie przedplonów, orkę, bronowanie itp.;
 • organizowanie zakupu sadzonek;
 • zlecanie budowy konstrukcji nośnych dla drzew i roślin prowadzonych szpalerowo;
 • planowanie i nadzorowanie zabiegów pielęgnacji roślin posadzonych
  i owocujących przez odpowiednie cięcie i formowanie, odchwaszczanie międzyrzędzi, nawożenie, nawadnianie, ochronę przed chorobami
  i szkodnikami itp.;
 • koordynowanie zbioru owoców;
 • zapewnianie odpowiednich warunków przechowywania owoców do czasu ich sprzedaży oraz przygotowywanie owoców do sprzedaży (kalibrowanie
  i sortowanie zgodnie z normami);
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa sadowniczego;
 • zatrudnianie pracowników stałych i sezonowych na okres zbiorów;
 • organizowanie i nadzorowanie pracy podległych pracowników, w tym motywowanie i szkolenie pracowników oraz prowadzenie dokumentacji pracowniczej;
 • prowadzenie negocjacji z kontrahentami: dostawcami sadzonek, nasion, środków ochrony roślin, nawozów, maszyn i urządzeń rolniczych itp. oraz odbiorcami płodów rolnych;
 • organizowanie sprzedaży owoców;
 • wykonywanie szacunków finansowych w celu opracowania budżetu gospodarstwa;
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów gospodarstwa sadowniczego;
 • prowadzenie dokumentacji, zapisków i kalkulacji produkcji sadowniczej;
 • nadzorowanie stosowania w gospodarstwie zasad etyki, ergonomii oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • reprezentowanie gospodarstwa wobec instytucji zewnętrznych;
 • składanie właścicielom sprawozdań z działalności gospodarstwa.

partners

shortcut-links

 go-to-top