Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Opiekunka dziecięca domowa (niania)
Kod: 531104
Liczba odwiedzin: 2828
Synteza: W warunkach domowych wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgniarskie oraz czuwa nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem małych dzieci .
Zadania zawodowe: planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej na podstawie obserwacji własnej oraz rozmów z rodzicami lub opiekunami dziecka ;
prowadzenie zabaw uwzględniających właściwy rozwój dziecka (zabawy manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające mowę);
czuwanie nad zaopatrzeniem dziecka we właściwe zabawki oraz konserwacja tych zabawek;
przygotowywanie wybranych pomocy do zabaw i zajęć wychowawczych z dzieckiem;
czuwanie nad prawidłowym rozwojem i bezpieczeństwem dziecka (zapewnienie odpowiednich sprzętów, przestrzeganie terminów wizyt lekarskich itp.);
wykonywanie zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych (mycie i kąpanie dziecka);
przygotowywanie posiłków zgodnych z normami prawidłowego odżywiania;
karmienie dziecka i wdrażanie go do samodzielności;
przygotowywanie łóżeczka dziecinnego, przewijanie i wysadzanie dziecka;
rozwijanie u dziecka przyzwyczajeń higienicznych;
podawanie dzieciom leków zgodnie z zaleceniem lekarza;
wykonywanie prostych zabiegów leczniczych (lewatywa, dezynfekcja, opatrywanie ran);
udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
dbanie o wystrój i higienę pomieszczeń, w których przebywają dzieci.
Dodatkowe zadania zawodowe: opieka pielęgniarska nad dzieckiem niepełnosprawnym, chorym, upośledzonym umysłowo;
opiekowanie się dziećmi poza domem, na wczasach, w sanatoriach i innych placówkach leczniczych.

partners

shortcut-links

 go-to-top