Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Opiekunka dzieci w drodze do szkoły
Kod: 531103
Liczba odwiedzin: 2955
Synteza: Sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą przewożonymi autobusami (tzw. transportem specjalny zwanym „gimbusami” lub transportem publicznym) w drodze do szkoły i powrotu do domu, za które odpowiadają gminne władze samorządowe;
zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie wsiadania do autobusu, w czasie jazdy oraz wysiadania z autobusu.
Zadania zawodowe: zapoznanie się z rozkładem jazdy dowożenia dzieci do szkół;
przebywanie i oczekiwanie na dzieci i młodzież na trasie przejazdu autobusu dowożącego dzieci do szkoły na przystankach ustalonych przez władze samorządowe;
wprowadzanie dzieci i młodzieży do autobusu;
przeprowadzanie dzieci (często przez ruchliwą jezdnię, ulicę) do autobusu lub z autobusu na przystanek;
zapewnienie dzieciom bezpiecznego pobytu w autobusie: utrzymywanie porządku w czasie jazdy autobusem, zapobieganie drobnym incydentom, konfliktom między uczniami, zachowanie ciszy i spokoju dla kierowcy prowadzącego autobus;
zapoznawanie dzieci z zasadami kultury zachowania w autobusie w czasie przejazdu do szkoły i powrotu do domu takimi jak: nie niszczenie pokrowców, nie otwieranie okien, nie otwieranie drzwi, nie wyrzucanie przedmiotów przez otwarte okna, nie hałasowanie, kulturalne odnoszenie się do kolegów, pomaganie młodszym dzieciom, dbałość o czystość w autobusie, siedzenie w wyznaczonych miejscach itp.;
zapoznawanie dzieci z zasadami ruchu drogowego: poruszania się chodnikiem lub lewą stroną drogi, przechodzenia po pasach lub tylko na zielonym świetle itp.;
wzywanie pomocy w razie wypadku autobusu lub choroby dziecka;
udzielanie pierwszej pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia przewożonych dzieci;
współpraca z kierowcą autobusu dotycząca bezpiecznej jazdy w różnych warunkach pogodowych;
kontaktowanie się z rodzicami dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i nie przestrzegają podstawowych zasad uczestnictwa w ruchu drogowym.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top