Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Demonstrator wyrobów
Kod: 524201
Liczba odwiedzin: 2902
Synteza:
Demonstrator wyrobów przekazuje klientom werbalnie i wizualnie informacje o prezentowanych wyrobach.
Demonstrator wyrobów jest zawodem usługowym, wykonywanym najczęściej w systemie pracy zleconej lub umowy o dzieło. Jego zadaniem jest prezentacja wyrobów różnych producentów/dystrybutorów. Demonstrator wyrobów zapoznaje się ze specyfikacją wyrobów, ich budową, działaniem, składem. Konieczne jest posiadanie przez niego znajomości krajowych i międzynarodowych kodów oznakowania wyrobów. Demonstrator wyrobów wykonuje aranżację miejsca i wybiera formy demonstracji lub korzysta ze wskazanego przez zleceniodawcę gotowego stanowiska. Celem demonstracji jest zaprezentowanie wyrobów w sposób przyciągający uwagę klientów. Jej forma musi być dostosowana do specyfiki wyrobów oraz wiedzy o grupie docelowej – potencjalnych odbiorcach wyrobów. Podczas całego procesu pracy demonstrator wyrobów dba o powierzony wyrób. Wykazuje się rzetelnością w informowaniu o jego zaletach. Przestrzega zasad etyki zawodowej, w tym zasad etyki reklamy. Zachowuje higienę oraz przestrzega zasad i przepisów BHP i ochrony ppoż. obowiązujących w miejscu prezentacji. Poprzez miły sposób bycia i stosowną formę zwracania się do słuchaczy stara się stworzyć atmosferę sprzyjającą zainteresowaniu wyrobami. Osoby zdecydowane dokonać zakupu, informuje o sposobie i miejscu dokonania transakcji.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie wyrobów do demonstracji według sporządzanego spisu;
  • zapoznawanie się z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia demonstracji, tj. specyfikacją wyrobów, opisem budowy, instrukcją użytkowania, zawartymi komponentami, cenami;
  • aranżowanie miejsc prezentacji poprzez dobór wystroju, plastyki, oświetlenia, tła muzycznego;
  • przygotowywanie urządzeń audiowizualnych wspomagających demonstrację wyrobu;
  • prowadzenie demonstracji wyrobów w formie ustalonej ze zleceniodawcą;
  • dystrybuowanie materiałów reklamowo-informacyjnych, próbek i testerów oraz inicjowanie osobistego kontaktu klienta z wyrobem podczas demonstracji;
  • sporządzanie dokumentów potrzebnych do przeprowadzenia demonstracji;
  • przestrzeganie zasad BHP i ochrony ppoż., ochrony środowiska w procesie organizowania i prowadzenia demonstracji wyrobów.
Ponieważ prezentowanie wyrobów zawarte jest w standardowych obowiązkach handlowca czy sprzedawcy, osoby z takim wykształceniem są chętnie zatrudniane w charakterze demonstratora wyrobów. Wykształcenie zawodowe daje umiejętności wystarczające do podjęcia pracy w tym zawodzie. Jednak ze względu na specyfikę pracy związaną z bliskim kontaktem z ludźmi, wskazane jest poszerzanie wiedzy o elementarne pojęcia z psychologii. Demonstrowane wyroby reprezentują różne stopnie zaawansowania technologicznego, co może wymagać zdobywania dodatkowych informacji dla uwiarygodnienia pokazu. Znajomość języków obcych nie jest niezbędna, może jednak ułatwić kontakt z klientem lub wpłynąć na usprawnienie prezentacji wyrobów, których nazwy i opisy często podawane są w języku obcym. Posiadanie umiejętności, takich jak prowadzenie pojazdów czy obsługa komputera jest bardzo pomocne w wykonywaniu zawodu demonstratora wyrobów.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top