Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organizator usług pogrzebowych
Kod: 516302
Liczba odwiedzin: 2205
Synteza: Zawiera i wykonuje zlecenia na sprzedaż usług i akcesoriów pogrzebowych na podstawie umów, porozumień i innych ustalonych z kooperantami form, zgodnie z obowiązującymi przepisami i cennikami; podejmuje własne i uczestniczy w innych działaniach na rzecz pozyskiwania klientów i ich obsługi w ramach działalności przedsiębiorstwa; zwalnia osoby zgłaszające zgon od wszelkich związanych z pogrzebem czynności, jeśli załatwienie żądanych usług leży w możliwości przedsiębiorstwa.
Zadania zawodowe: zebranie od klienta informacji dotyczących: osoby zmarłego (wiek, wzrost, waga, stopień pokrewieństwa), możliwości finansowych rodziny zmarłego, miejsca pochowania i rodzaju ceremonii (wyznaniowa, świecka);
przed przystąpieniem do sporządzania umowy-zlecenia poinformowanie osoby zgłaszającej się z kartą zgonu o możliwościach i kompetencjach przedsiębiorstwa w wykonaniu usług dotyczących: różnych rodzajów trumien, przewozu zwłok, organizacji pogrzebu na cmentarzu, kremacji zwłok, przechowywania zwłok, miejsc na cmentarzu, murowania grobów, zamawiania nabożeństw, zamieszczania nekrologów w prasie, drukowania klepsydr, zamawiania wieńców i wiązanek z żywych kwiatów, radiofonizacji otoczenia grobów w czasie pogrzebu, występów wokalno-muzycznych z podaniem orientacyjnych cen;
sporządzanie umowy-zlecenia zgodnie z podjętymi decyzjami klienta, zadysponowanie przy kliencie odpowiedniej trumny wg katalogu i posiadanych wzorów z uwzględnieniem wzrostu i tuszy zmarłego, uzgodnienie tekstu napisów na tablicy, dokładnego terminu i miejsca dostawy trumny, zamówienie krzyża, autokarawanu do przewozu zwłok (z określeniem terminu i miejsca przewozu);
zadysponowanie czynności przygotowawczych tj. mycia, ubierania, golenia, strzyżenia i ułożenia zwłok w trumnie, uzgodnienie z kancelarią cmentarza dokładnego terminu pogrzebu oraz zlecenie wykonania odpowiedniego grobu, uzgodnienie z klientami tekstu nekrologu w prasie, wykonanie klepsydr, wieńców i wiązanek z szarfami o treści wskazanej przez zleceniodawcę oraz ich dostawy w czasie i terminie na wskazane miejsca, zamówienie nabożeństwa żałobnego, ustalenie kontaktu z mistrzem ceremonii w celu uzgodnienia tekstu przemówienia i specjalnych życzeń związanych z samą ceremonią pogrzebową;
załatwianie w terminie czynności pogrzebowych ujętych w umowie-zleceniu;
wystawianie dla podwykonawców zleceń na wykonanie usług ujętych w umowie- zleceniu;
dopilnowywanie całości organizacji pogrzebu;
wystawianie rachunków dla zleceniodawcy;
pobieranie należności za wykonaną usługę.

partners

shortcut-links

 go-to-top