Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kucharz
Kod: 512001
Liczba odwiedzin: 25003
Synteza: Sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.
Zadania zawodowe: obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw;
pobieranie surowców i półproduktów do produkcji kulinarnych;
zabezpieczanie przed zepsuciem surowców, półproduktów i wyrobów gotowych;
ocena surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;
obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna);
gastronomiczny rozbiór mięsa różnych zwierząt;
wykonywanie różnymi technikami i metodami - zgodnie z normami surowcowymi - różnych asortymentów potraw z warzyw, owoców i grzybów, mleka i przetworów, jaj, mięsa zwierząt rzeźnych i przetworów mięsnych, dziczyzny, drobiu, ryb oraz potraw z podrobów, potraw półmięsnych i jarskich, wyrobów garmażeryjnych;
posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń;
wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych;
sporządzanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet;
przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe;
utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;
przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;
stosowanie zasad działań marketingowych w działalności gastronomicznej.

partners

shortcut-links

 go-to-top