Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konwojent (konduktor) wagonów specjalnych
Kod: 511205
Liczba odwiedzin: 2193
Synteza: Wykonuje - przy pomocy odpowiednich urządzeń - zadania związane z obsługą osób podróżujących wagonami służbowymi, specjalnymi, sypialnymi i kuszetkami w zakresie przygotowania odpowiedniej liczby miejsc, zapewnienia pościeli oraz przygotowania w czasie podróży posiłków i napojów.
Zadania zawodowe: sprawdzanie stanu czystości części zewnętrznych i wewnętrznych wagonu;
przygotowanie odpowiedniej ilości bielizny pościelowej, naczyń stołowych, wody, opału oraz podręcznej apteczki;
sprawdzanie działania urządzeń wagonowych (drzwi, okien) oraz instalacji wodnej w poszczególnych przedziałach;
sprawdzanie działania urządzeń instalacji gazowej (propan-butan);
rozkładanie i składanie łóżek, kanap oraz stopni odchylnych wagonu i mostków przejściowych;
zebranie biletów od pasażerów na czas podróży do celów kontrolnych;
wykonywanie poleceń obsługi pociągu w czasie prac manewrowych oraz jazdy;
w razie niebezpieczeństwa posługiwanie się hamulcem zespolonym i ręcznym;
dbanie o powierzone mienie w czasie jazdy, postojów na stacjach zwrotnych oraz zdanie pobranej pościeli po zakończeniu podróży;
sprzątanie wagonu wewnątrz po zakończeniu podróży.
Dodatkowe zadania zawodowe: po podwyższeniu kwalifikacji oraz wykazaniu się znajomością języków obcych pełnienie powyższych obowiązków na liniach zagranicznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top