Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kierownik pociągu
Kod: 511201
Liczba odwiedzin: 2134
Synteza: Kieruje pracą podległych mu konduktorów, a w razie potrzeby wydaje polecenia innym pracownikom kolejowym będącym na służbie: drużynom konduktorskim i lokomotywowym, konwojentom wagonów osobowych, personelowi wagonów restauracyjnych, sypialnych i pocztowych oraz w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych także podróżnym.
Zadania zawodowe: -­ zgłaszanie u dyspozytora drużyn konduktorskich i dyżurnego ruchu gotowości do pracy własnej oraz pracy drużyny konduktorskiej odpowiednio przygotowanej i wyposażonej;
-­ spisywanie wagonów w składzie pociągu i sprawdzanie ich stanu technicznego;
­obliczanie ciężaru pociągu i ciężaru hamującego;
-­ sprawdzanie sygnalizacji na końcu pociągów towarowych, sprawdzanie prawidłowości załadowania przesyłek oraz ich zabezpieczenia;
-­ podawanie sygnałów drużynie konduktorskiej i lokomotywowej;
-­ prowadzenie raportu z jazdy;
-­ zapewnianie należytej obsługi podróżnych oraz dbanie o ich bezpieczeństwo i wygodny przejazd;
-­ przeprowadzanie kontroli i sprzedaż biletów oraz informowanie podróżnych o przesiadkach i połączeniach komunikacyjnych;
-­ zdawanie dyżurnemu ruchu raportu z jazdy;
-­ przekazywanie składu pociągu na stacji zmiany drużyny konduktorskiej drużynie obejmującej pociąg, a na stacji docelowej - odprawiaczowi pociągów i rewidentowi wagonów;
-­ wypełnianie wykazów pracy pojazdów i pracy drużyny trakcyjnej oraz zwracanie go maszyniście.
Dodatkowe zadania zawodowe: ­po spełnieniu dodatkowych warunków kwalifikacyjnych pełnienie obowiązków dyspozytora drużyn konduktorskich.

partners

shortcut-links

 go-to-top