Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Odprawiacz pociągów
Kod: 432304
Liczba odwiedzin: 1939
Synteza: Wykonuje zadania związane z odprawą pociągów pod względem handlowym, tj. sprawdzaniem dokumentów przewozowych, ustalaniem taryf i należności, zgodnie z przepisami o odprawie przesyłek towarowych, oraz związane z gospodarką wagonami towarowymi.
Zadania zawodowe: kompletowanie listów przewozowych i innych dokumentów towarzyszących wagonowi lub przesyłce, stosownie do składu wagonów określonego w wykazie wagonowym;
przygotowywanie pakietów (worków) z dokumentami przewozowymi;
przechowywanie i segregowanie dokumentów przewozowych odpowiednio do uruchamianych pociągów towarowych (mieszanych) lub wagonów włączanych do pociągu ;
sporządzanie wykazów zdawczych, dotyczących grup wagonów przeznaczonych na poszczególne punkty ładunkowe stacji i przyległych szlaków;
sprawdzanie składu przybyłych wagonów pod względem dokumentacji przewozowej, ustalanie taryf przewozowych i należności oraz konfrontowanie otrzymanych dokumentów przewozowych z wykazem wagonów w składzie;
przekazywanie listów przewozowych wagonów loco do kasy towarowej lub wagonów skierowanych do innych stacji lub na inny posterunek odprawy pociągów;
prowadzenie książki wagonów przetrzymywanych na stacji i zgłaszanie dyżurnemu ruchu przesyłek (wagonów) przetrzymanych ponad czas określony przepisami lub regulaminem stacji;
zabezpieczanie i plombowanie drzwi wagonów ładownych, w których ujawniono brak lub uszkodzenie plomb;
prowadzenie dokumentacji, dbałość o prawidłowy obrót dokumentów przewozowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top