Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyspozytor transportu samochodowego
Kod: 432302
Liczba odwiedzin: 5310
Synteza:
Dyspozytor transportu samochodowego planuje, nadzoruje, koordynuje i rozlicza pracę kierowców i pojazdów w przedsiębiorstwie.
Dyspozytor transportu samochodowego organizuje i koordynuje pracę podległych kierowców oraz floty samochodowej. Przyjmuje zlecenia transportowe, ustala harmonogram przewozów zgodnie z obowiązującymi przepisami a następnie przekazuje je kierowcom. Przed wyjazdem pojazdu w trasę nadzoruje jego stan techniczny oraz w uzasadnionych przypadkach sprawdza trzeźwość kierowcy. W przypadku uszkodzenia pojazdu organizuje pomoc techniczną lub zamianę pojazdu na inny, a w przypadku utrudnień drogowych organizuje trasy zastępcze na liniach komunikacyjnych. Do jego obowiązków należy rozliczanie czasu pracy kierowców oraz powierzonych im zadań. Kontroluje zużycie paliwa oraz płynów i środków eksploatacyjnych pojazdu. Prowadzi dokumentację transportową. Może także być odpowiedzialny za załatwianie interwencji i reklamacji dotyczących usług przewozowych. Dyspozytor pracujący w przedsiębiorstwie zajmującym się przewozem osób może udzielać informacji podróżnym o rozkładzie jazdy autobusów. Dyspozytor transportu samochodowego może podjąć pracę w przedsiębiorstwach komunikacji samochodowej, firmach przewozowych, spedycyjnych.
Zadania zawodowe:
  • przyjmowanie zleceń transportowych;
  • ustalanie harmonogramów przewozów;
  • wydawanie dyspozycji przewozu kierowcom;
  • planowanie i rozliczanie pracy kierowców i pojazdów;
  • kontrolowanie kosztów jednostkowych poszczególnych kursów;
  • prowadzenie książki dyspozycyjnej;
  • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przewozowej;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz ergonomii.
Osoby podejmujące pracę w zawodzie dyspozytora transportu samochodowego powinny posiadać wykształcenie średnie ogólne lub średnie techniczne. Dyspozytor powinien mieć prawo jazdy kat. B oraz obsługiwać komputerowe programy biurowe. Dyspozytor pracujący w firmie zajmującej się transportem międzynarodowym powinien posługiwać się językiem obcym na poziomie średniozaawansowanym. Pożądanymi pracownikami są osoby posiadające doświadczenie w pracy w działach logistyki, spedycji i transportu. Niezbędna jest dobra znajomość zdolności przewozowych i parametrów eksploatacyjnych pojazdów oraz przepisów związanych z prowadzeniem działalności transportowej i znajomość topografii obszaru, na którym realizowane są przewozy. Dodatkowym atutem będzie posiadanie zawodowego prawa jazdy kategorii C lub D.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top