Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator numerów alarmowych
Kod: 422302
Liczba odwiedzin: 81
Synteza: Operator numerów alarmowych obsługuje zgłoszenia kierowanych na numery alarmowe; obsługuje zgłoszenia o zagrożeniu życia lub zdrowia, w tym aktu przemocy, nagłego zagrożenia środowiska lub mienia a także bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Zadania zawodowe:
 • odbieranie zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej zagrożenie;
 • zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym;
 •  pozyskiwanie informacji o rodzaju zdarzenia lub zagrożenia, miejscu zdarzenia lub zagrożenia, liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu (na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu, innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze;
 • potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
 • przekazywanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych;
 • przekierowywanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
 • poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia;
 • odbieranie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora;
 • wprowadzanie do systemu teleinformatycznego i ewidencjonowanie w tym systemie danych dotyczących treści zgłoszeń alarmowych;
 • tworzenie statystyk w zakresie liczby, rodzaju oraz czasów realizacji zgłoszeń alarmowych;
 • współpraca oraz wymiana informacji z centrami zarządzania kryzysowego;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top