Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator centrali telefonicznej
Kod: 422301
Liczba odwiedzin: 2075
Synteza: Utrzymuje w sprawności, konserwuje i naprawia urządzenia centrali telefonicznej w celu zapewnienia ciągłość pracy i utrzymania wymaganych parametrów techniczno-eksploatacyjnych urządzeń telekomunikacyjnych; pośredniczy w przekazywaniu informacji w wewnętrznej sieci radiotelefonicznej typu dyspozytorskiego.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie pracy urządzeń centrali telefonicznej, dokonywanie pomiarów parametrów technicznych urządzeń przewidzianych w instrukcjach technicznych oraz przełączanie urządzeń głównych na urządzenia rezerwowe w przypadku awarii;
 • dokonywanie przewidzianych w instrukcji przeglądów urządzeń centrali telefonicznej, testowanie ich pracy, czyszczenie i konfigurowanie;
 • lokalizowanie uszkodzeń urządzeń centrali i usuwanie ich przyczyn;
 • posługiwanie się aparaturą pomiarową i testującą, narzędziami monterskimi itp. przy konserwacji i naprawie urządzeń centrali telefonicznej;
 • programowanie numeracji telefonów wewnętrznych i funkcji centrali telefonicznej;
 • integrowanie centrali telefonicznej z programami komputerowymi takimi jak Outlook oraz systemami CRM (Customer Relationship Management - kontakt z klientem);
 • instruowanie klientów na temat funkcjonalności centrali telefonicznej;
 • obsługiwanie klientów, przyjmowanie zleceń telefonicznych i internetowych związanych z konserwacją, naprawą i programowaniem centrali;
 • wprowadzanie zleceń do systemu oraz prowadzenie dokumentacji wymaganej na stanowisku pracy;
 • pośredniczenie w przekazywaniu informacji w wewnętrznej sieci radiotelefonicznej typu dyspozytorskiego (na przykład: pogotowie ratunkowe, straż pożarna, radio taxi);
 • przestrzeganie przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.

partners

shortcut-links

 go-to-top