Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator wprowadzania danych
Kod: 413201
Liczba odwiedzin: 3797
Synteza: Wykonuje prace związane z wprowadzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem i wyprowadzaniem informacji cyfrowych lub analogowych, na ogół elektronicznie, z wykorzystaniem urządzeń do przygotowywania maszynowych nośników danych, maszyn analitycznych, komputerów oraz urządzeń przekazywania danych na odległość; instaluje oraz uruchamia nowe maszyny i urządzenia na stanowiskach pracy, a także kontroluje stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń wraz z wykonywaniem prostych czynności typu: czyszczenie i konserwacje.
Zadania zawodowe: obsługiwanie (użytkowanie) maszyn i urządzeń służących do przetwarzania informacji, takich jak zespoły komputerowe, oraz urządzeń do przygotowywania maszynowych nośników danych (tabulatory, kalkulatory, reproduktory, sortery);
instalowanie, uruchamianie oraz sprawdzanie poprawności działania nowych jednostek i zespołów służących do przetwarzania danych na wydzielonych stanowiskach pracy;
podłączanie do jednostki centralnej urządzeń zewnętrznych: urządzeń wejścia, wyjścia, wejścia-wyjścia, tj. pulpitów operatorskich, monitorów, drukarek, ploterów, czytników znaków graficznych itp.;
posługiwanie się podstawowym oprogramowaniem użytkowym, służącym do wprowadzania, przetwarzania i wyprowadzania informacji, oraz oprogramowaniem operacyjnym i systemowym;
wprowadzanie i przetwarzanie informacji w zbiorach tekstowych, liczbowych itp., typu: baza danych, arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu;
wyprowadzanie informacji (danych) na urządzeniach typu: drukarki, plotery, dziurkarki kart i taśm oraz obsługa operatorska tych urządzeń;
zabezpieczanie przed uszkodzeniem i przechowywanie nośników danych (dyskietki, taśmy magnetyczne, dyski optyczne, karty i taśmy perforowane);
archiwizowanie dużych zbiorów danych na taśmie magnetycznej lub dyskach w celu zabezpieczenia ich przed utratą;
opisywanie nośników danych, zakładanie kartotek oraz ich katalogowanie;
czyszczenie i konserwacja: pulpitów operatorskich, klawiatury komputera, monitora, skanera i innych;
po uzyskaniu odpowiedniego przeszkolenia może pracować na stanowiskach pracy wspomaganych komputerowo, związanych z przemysłową rejestracją danych czy ich przetwarzaniem.

partners

shortcut-links

 go-to-top