Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator edytorów tekstu
Kod: 413103
Liczba odwiedzin: 2113
Synteza: Odpowiada za prawidłowe wprowadzanie, przetwarzanie, przechowywanie i edytowanie tekstów z wykorzystaniem komputerowych edytorów tekstu;
obsługuje sprzęt komputerowy i eksploatuje oprogramowanie komputerowe w zakresie edytowania tekstu oraz innych danych.
Zadania zawodowe: wprowadzanie tekstu i innych danych za pomocą urządzeń zewnętrznych do edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego lub programów bazodanowych;
obsługiwanie sprzętu komputerowego i oprogramowania komputerowego w zakresie wprowadzania i edycji tekstu;
szybkie pisanie na klawiaturze;
edytowanie techniczne wprowadzanego tekstu i danych w zakresie: ustawień układu strony, formatowania tekstu, styli, ustawień akapitu, odwołań, adjustacji, tabel, grafiki i obrazów itp.;
analizowanie oraz weryfikowanie wprowadzanych informacji i danych;
organizowanie własnego stanowiska komputerowego edytowania tekstu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji, a także zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie zespołem operatorów edytorów tekstu;
zarządzanie wprowadzonymi danymi, plikami, katalogami w przypadku pełnienia funkcji lidera zespołu.

partners

shortcut-links

 go-to-top