Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń nadawczych telewizji kablowej
Kod: 352201
Liczba odwiedzin: 1742
Synteza: Nadzoruje i utrzymuje w dobrym stanie urządzenia telewizji kablowej: instalacje światłowodowe, sprzęt konserwatorski; przekazuje zgłoszenia o uszkodzeniach i awariach sieci telewizji kablowej; koordynuje i nadzoruje usuwanie usterek i awarii; stosuje procedury zawarte w instrukcjach, dotyczące zaniku napięcia stacji czołowej, zaniku napięcia urządzeń monitorowanych, pojawiających się alarmów, dostępu do pomieszczeń technicznych; rozlicza kierowników rejonów technicznych ze zrealizowanych zleceń; współpracuje z dyspozytorami i służbami zewnętrznymi oraz własnymi w celu usuwania uszkodzeń.
Zadania zawodowe: - systematyczne i terminowe dokonywanie pomiarów i przeglądów instalacji światłowodowych;
- usuwanie usterek sieci światłowodowej przekazywanych przez dyspozytora technicznego danego rejonu;
- systematyczne i terminowe dokonywanie rutynowych pomiarów i przeglądów instalacji sieci kablowej w budynkach;
- organizacja i nadzór nad przepływem materiałów i wyposażenia w rejonie;>br>- zawiadamianie administracji i lokatorów o terminach zaplanowanych prac;
- okresowe rozliczanie wykonanych prac i zużytych materiałów;
- wydawanie materiałów pracownikom i podwykonawcom;
- stosowanie procedur zawartych w instrukcjach dotyczących zaniku napięcia stacji czołowej, zaniku napięcia urządzeń monitorowanych, pojawiających się alarmów, dostępu do pomieszczeń technicznych;
- prowadzenie dokumentacji usuwanych usterek i awarii instalacji światłowodowych;
- lokalizacja i usuwanie uszkodzeń sprzętu podległego telewizji kablowej;
- uczestnictwo w odbiorach technicznych sieci światłowodowych;
- rozliczanie powierzonych materiałów;przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, procedur i instrukcji.

partners

shortcut-links

 go-to-top