Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator sprzętu zdjęciowego (wózkarz)
Kod: 352113
Liczba odwiedzin: 1879
Synteza: Przygotowuje, instaluje na planie i obsługuje sprzęt zdjęciowy, zgodnie ze wskazówkami operatora obrazu i operatora kamery.
Zadania zawodowe: -studiowanie scenariusza filmu i innych materiałów dokumentacyjnych;-pobieranie i przygotowywanie sprzętu zdjęciowego (wózków, szyn, kranów pod kamerę, głowic itp.) na cały okres zdjęć, w uzgodnieniu z operatorem obrazu;-instalowanie sprzętu zdjęciowego na planie i demontowanie go po zdjęciach, zgodnie z przepisami bhp;uczestniczenie w próbach operatorskich;-obsługiwanie sprzętu zdjęciowego (wózka z osprzętem) w czasie zdjęć i kontrolowanie prawidłowości jego działania;-utrzymywanie sprzętu w pełnej sprawności technicznej;-wykonywanie prac ładunkowych i rozładunkowych sprzętu zdjęciowego przy jego transporcie pomiędzy magazynem i planem zdjęciowym;

partners

shortcut-links

 go-to-top