Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator kamery
Kod: 352112
Liczba odwiedzin: 2929
Synteza: Wykonuje zdjęcia filmowe zgodnie ze scenopisem lub dyspozycjami realizatora programu; ustala z reżyserem bądź realizatorem programu w trakcie prób kamerowych kompozycję kadru i ruch kamery; współdziała z asystentem reżysera nadzorując jednocześnie pracę asystenta operatora kamery.
Zadania zawodowe: - obsługiwanie kamery podczas pracy w ekipie lub podczas wykonywania zadań indywidualnych;
- współdziałanie z asystentem reżysera;sprawdzanie sprawności kamery przed przystąpieniem do próby lub nagrania, ewentualnie emisji;- wykonywanie zdjęć filmowych, ustalanie ujęć stosowanie do dyspozycji reżysera TV czy realizatora programu lub wg scenopisu;
- branie udziału w próbach sytuacyjnych, jeśli tego wymaga scenariusz;
- wykonywanie wszelkich poleceń reżysera mających na celu opanowanie sytuacji awaryjnej w trakcie bezpośredniej emisji antenowej „na żywo”
- uwzględnianie przewidywanego sposobu montażu materiału zdjęciowego w trakcie samodzielnej pracy na kamerze TV;
- stosowanie się do zasad pracy obowiązujących na planie;
- dbanie o powierzony sobie sprzęt oraz zgłaszanie uszkodzeń i nieprawidłowości w jego działaniu;
- nadzorowanie asystenta operatora kamery.

partners

shortcut-links

 go-to-top