Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kinooperator
Kod: 352106
Liczba odwiedzin: 2193
Synteza: Obsługuje aparaturę projekcyjno-dźwiękową oraz techniczne urządzenia kina, zapewniając odpowiedni poziom projekcji filmów; konserwuje i naprawia aparaturę i urządzenia kinotechniczne, posługując się narzędziami elektromonterskimi i ślusarskimi oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi.
Zadania zawodowe: - przygotowywanie projektora do pracy, np. czyszczenie układu optycznego, przygotowanie do projekcji kanału filmowego;
- przygotowywanie kopii filmowych do projekcji, sprawdzanie ich stanu technicznego, ustalenie parametrów projekcji;
- obsługiwanie i nadzorowanie aparatury projekcyjno-dźwiękowej: zakładanie ta-my na projektor, uruchamianie aparatury, regulowanie parametrów pracy, obserwowanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych, kontrolowanie jakości projekcji i poziomu dźwięku;
- sterowanie oświetleniem widowni, kurtyną i maskownicą;
- konserwacja sprzętu i wykonywanie drobnych napraw: wymienianie oleju w aparaturze projekcyjnej, utrzymywanie w ciągłej pracy urządzeń chłodzących projektor, utrzymywanie w sprawności latarni projekcyjnej, wymienianie uszkodzonych elementów, podzespołów i zespołów itp.;
- obsługiwanie, kontrolowanie sprawności i konserwowanie urządzeń elektrycznych prądu stałego i zmiennego (do 1 kV) oraz instalacji elektrycznych na terenie kina;
- zgłaszanie kierownictwu awarii i uszkodzeń urządzeń i instalacji, których naprawa we własnym zakresie nie jest możliwa;odbiór techniczny aparatury i urządzeń - nowych i po remoncie;
- bieżąca konserwacja kopii filmowych i odpowiednie ich przechowywanie;
- prowadzenie ewidencji przyjmowanych i wydawanych kopii, ewidencji zużycia podstawowych materiałów technicznych, dzienników kontroli urządzeń kinotechnicznych i elektroenergetycznych znajdujących się w kinie;
- obsługiwanie przenośnej aparatury projekcyjno-dźwiękowej;
- pełnienie funkcji kierowniczych nad grupą kinooperatorów (opracowywanie grafików pracy, szkolenie i nadzorowanie pracowników itp.).

partners

shortcut-links

 go-to-top