Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator systemów komputerowych
Kod: 351303
Liczba odwiedzin: 2547
Synteza: Odpowiada za przystosowanie danych do wprowadzenia ich za pośrednictwem komputera;
zajmuje się pozyskiwaniem danych z zewnątrz przy pomocy komputera i systemu oraz przekazuje je w formie przetworzonej odpowiednim jednostkom organizacyjnym.
Zadania zawodowe: wykonywanie czynności związanych z cyklem przetwarzania danych oraz rejestrowanie zdarzeń w systemie informatycznym;
monitorowanie parametrów pracy infrastruktury systemów komputerowych i procesów przetwarzanych danych dla klientów;
kontrolowanie danych za pomocą systemu komputerowego i dokonywanie oceny skuteczności podejmowanych działań w tym zakresie;
sporządzanie wydruków danych końcowych oraz jeżeli zaistnieje taka konieczność, wzbogacanie wydruków o wizualizację graficzną;
zabezpieczanie archiwum danych przy pomocy systemu komputerowego;
wspieranie obsługi komputerów PC i ich użytkowników;
diagnozowanie usterek sprzętowych oraz rozwiązywanie podstawowych problemów niewymagających zaangażowania specjalistycznego serwisu, a w sytuacji poważnej awarii powiadomienie serwisu zewnętrznego lub przekierowanie zgłoszenia do odpowiedniej grupy wsparcia;
kontrolowanie skuteczności napraw dokonywanych przez grupy serwisowe i/lub grupy wsparcia;
branie udziału w tworzeniu i aktualizowaniu procedur związanych z eksploatacją infrastruktury IT oraz przygotowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury IT klientów.
Dodatkowe zadania zawodowe: sprawowanie nadzoru technicznego nad urządzeniami w serwerowni.

partners

shortcut-links

 go-to-top