Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy
Kod: 351202
Liczba odwiedzin: 2403
Synteza: Odpowiada za administrowanie systemem zarządzania zasobami firmy;
zajmuje się obsługą systemu SAP oraz wspieraniem działań zarządzania zasobami firmy z wykorzystaniem systemów informatycznych.
Zadania zawodowe: obsługa aplikacji i zarządzanie strukturami SAP/R3;
sprawowanie stałej kontroli i wspomaganie procesów logistycznych od strony systemowej, odbiór zgłoszeń i nadawanie im priorytetów, odpowiadanie na pytania użytkowników związane z zagadnieniami technicznymi, delegowanie zgłoszeń do odpowiednich działów zgodnie z ustaloną procedurą oraz czynna analiza i ocenę zdarzeń systemowych;
tworzenie technicznej i funkcjonalnej specyfikacji systemu;
udzielanie wsparcia technicznego użytkowników w zakresie funkcjonalności systemu SAP;
bieżące utrzymywanie i aktualizacja danych w systemie SAP;
rozwiązywanie incydentów i zarządzanie problemami wygenerowanymi przez system;
wykonywanie analiz zapotrzebowania na zmiany funkcjonalne systemu;
testowanie funkcjonalności systemu SAP/R3;
współpraca z działem rozwoju w celu wprowadzania do systemu nowych funkcjonalności i rozwiązań.
Dodatkowe zadania zawodowe: współpraca z międzynarodowym zespołem zarządzającym i wdrażającym rozwiązania z zakresu zintegrowanych systemów zarządzania zasobami firmy.

partners

shortcut-links

 go-to-top