Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Konserwator sieci i systemów komputerowych
Kod: 351201
Liczba odwiedzin: 2828
Synteza: Prowadzi działania projektowe, wdrożeniowe, eksploatacyjne oraz konserwacyjne systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych.
Zadania zawodowe: - obsługa techniczna sprzętu komputerowego i kanałów łączności;
- utrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania systemów komputerowych i sieci;
- określanie błędów, wad i uszkodzeń oprogramowania oraz sprzętu oraz ich usuwanie;
- adaptacja wyposażenia komputerowego do zmienionych zadań;
- współpraca z administratorami systemów komputerowych przy rozbudowie systemów i ich bieżącej eksploatacji;
- uczestniczenie w projektowaniu i rozbudowie systemów komputerowych i wyposażaniu ich w urządzenia komunikacji sieciowej;
- uczestniczenie w wyborze rodzaju łączy: kablowych, radiowych lub optoelektronicznych;
- współpraca z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego;
- współpraca z instalatorami systemów komputerowych i sieci.

partners

shortcut-links

 go-to-top