Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dekorator sklepów
Kod: 343201
Liczba odwiedzin: 3131
Synteza:
Dekorator sklepów odpowiada za aranżację towarów w przestrzeni sklepowej i w witrynie.
Zawód dekoratora sklepów jest polskim odpowiednikiem anglojęzycznego visual merchandisera (VM). Do jego podstawowych obowiązków należy zaplanowanie i zrealizowanie funkcjonalnej, estetycznej, aranżacji towarów w przestrzeni sklepowej, zgodnej z aktualnymi tendencjami ekspozycji towarów, i spójnej z wizerunkiem firmy oraz jej strategią marketingową. Dotyczy to układu półek, regałów, podestów i innych miejsc ekspozycji towarów, a także witryny (okna wystawowego). Do zadań dekoratora należy także zaplanowanie ekspozycji towarów w taki sposób, by wzmacniała ona pozytywny wizerunek firmy i wpływała na wzrost sprzedaży. Dekorator korzysta z wzorców dostarczonych przez centralę firmy albo sam przygotowuje projekt w postaci rysunku lub wizualizacji przestrzennej w formacie 3D. Dekorator przyjmuje zlecenia na wykonanie aranżacji od wielu pracodawców. Może być na stałe zatrudniony przez jeden sklep lub sieć. Wspólnie z menadżerem ustala koncepcję aranżacji towarów, sposób jej realizacji oraz budżet. Decyduje o zastosowaniu adekwatnych rozwiązań plastycznych, samodzielnie realizuje projekt lub sprawuje nadzór wykonawczy.
Zadania zawodowe:
  • ustalanie założeń marketingowych i estetycznych aranżacji towaru na terenie powierzchni sklepowej i w witrynie;
  • wykonywanie projektu aranżacji towaru;
  • zamawianie lub wykonywanie dodatkowych elementów dekoracyjnych aranżacji;
  • wykonywanie lub nadzór wykonawczy nad realizacją projektu aranżacji;
  • terminowe wykonywanie zmian aranżacji towaru;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP, ochrony ppoż. ochrony środowiska i ergonomii.
Do wykonywania zawodu dekoratora sklepów przygotowują artystyczne szkoły pomaturalne w specjalności visual merchandiser. Dekorator sklepów może ukończyć szkołę pomaturalną lub kurs w zakresie projektowania wnętrz, stylizacji wnętrz albo mody, architektury krajobrazu i uzupełnić wykształcenie praktyką zawodową. Często jednak do wykonywania zawodu dekoratora sklepów wystarcza wykształcenie średnie ogólnokształcące uzupełnione szkoleniem praktycznym (przyuczeniem) na stanowisku pracy i zdobywanie doświadczenia w trakcie realizacji kolejnych zleceń. Odpowiednie przygotowanie daje też liceum plastyczne – specjalność wystawiennictwo albo inna, poparta praktykami zawodowymi. Konieczny w tym zawodzie jest stały rozwój i podnoszenie kwalifikacji poprzez pogłębianie wiedzy na temat planów marketingowych firmy, dla której pracuje dekorator oraz obserwację działań konkurencji i sklepów wiodących w danym sektorze rynku. Wskazane jest odwiedzanie wystaw plastycznych oraz ekspozycji związanych z designem, a także obecność na targach branżowych. Pożądana jest znajomość języka obcego w stopniu średniozaawansowanym.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top