Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Animator rekreacji i organizacji czasu wolnego
Kod: 342311
Liczba odwiedzin: 22062
Synteza: Zajmuje się organizacją czasu wolnego osób (w różnym wieku) przebywających w ośrodkach wczasowych, turystycznych, sanatoryjnych itp., w tym: planowaniem, organizowaniem i prowadzeniem zajęć animacyjnych (sportowych, plastycznych, teatralnych, muzycznych itp.) oraz imprez rekreacyjno-sportowych sprzyjających wypoczynkowi, wzmacnianiu zdrowia i osiąganiu dobrej kondycji psychofizycznej; może podejmować działania w zakresie promocji zdrowego stylu życia w różnych placówkach, środowiskach i społecznościach lokalnych (np. świetlicach środowiskowych, klubach sportowych, domach kultury, centrach odnowy biologicznej itp.).
Zadania zawodowe:
 • profesjonalne planowanie i organizacja różnych form spędzania czasu wolnego oraz aktywnego wypoczynku, dla różnych grup wiekowych: gości ośrodków turystycznych, wczasowych, sanatoryjnych, hoteli i innych obiektów rekreacyjnych i sportowych;
 • tworzenie scenariuszy i programów zajęć animacyjnych dla różnych grup wiekowych;
 • zapewnianie gościom rozrywki w postaci zorganizowanego programu animacyjnego uwzględniającego ich preferencje, stan zdrowia, zainteresowania oraz możliwości, jakie stwarza dany region (turystyczne, sportowe itp.);
 • organizowanie imprez turystycznych, sportowych, rekreacyjnych dla osób odwiedzjących dane miejsce (region) w celach: wypoczynkowych, zdrowotnych, służbowych itp.;
 • organizowanie zajęć tematycznych (rekreacyjnych, sportowych, rozrywkowych) dla różnych grup wiekowych;
 • wspieranie osób w różnym wieku w zakresie aktywnego spędzania czasu wolnego, w tym: organizowanie i prowadzenie gier, zabaw, konkursów itp.;
 • prowadzenie zajęć z dziećmi (sportowych, plastycznych, edukacyjnych), podczas kolonii i obozów;
 • prowadzenie animacji z dziećmi podczas urodzin, przyjęć okolicznościowych itp.;
 • czynne promowanie atrakcji i walorów danego regionu oraz różnorodnych form aktywnego spędzania czasu;
 • przestrzeganie zasad etyki zawodowej, tajemnicy służbowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii oraz ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • moderowanie programów zajęć dla gości zagranicznych (w różnych językach);
 • zarządzanie zespołem animatorów;
 • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem organizacji czasu wolnego i rekreacji;
 • uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, konferencjach branżowych.

partners

shortcut-links

 go-to-top