Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dżokej
Kod: 342101
Liczba odwiedzin: 2900
Synteza: Dosiada i prowadzi konie w czasie wyścigu, wykonując polecenia trenera, obserwuje zachowanie koni biegających na torze wyścigowym i roboczym.
Zadania zawodowe: - dosiadanie koni w czasie treningu i wyścigu;wykonywanie poleceń trenera podczas treningu;
- utrzymywanie wymaganej wagi ciała i kondycji zdrowotnej;
- kontrolowanie wagi ciała oraz stanu zdrowia przed i po wyścigach;
- noszenie właściwego stroju w czasie wyścigu;
- dbanie o powierzony sprzęt i wyposażenie;przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. oraz regulaminu pracy w stajni;
- pomaganie w pielęgnacji koni wyścigowych i uczestniczenie w innych ważnych pracach stajennych i treningowych;
- pomaganie trenerowi w niektórych zadaniach i czynnościach treningowych.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w określonych sytuacjach i za zgodą przełożonych okresowe zastępowanie trenera.

partners

shortcut-links

 go-to-top