Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Detektyw prywatny
Kod: 341101
Liczba odwiedzin: 3249
Synteza: Zajmuje się poszukiwaniem i gromadzeniem informacji na użytek klienta, na podstawie materiałów dowodowych (rzeczowych i osobowych), dotyczących osób prywatnych, przedsiębiorstw itp.; posiada  licencję na prowadzenie usług detektywistycznych. 
Zadania zawodowe:
  • wykonywanie czynności, na użytek klienta związanych ze zdobywaniem informacji i materiałów dowodowych w prowadzonej sprawie na różne sposoby (dokonując oględzin miejsc związanych ze sprawą, pozyskiwanie świadków mogących mieć związek ze sprawą itp.);
  • zapoznawanie się z dokumentacją i zebranym materiałem, weryfikowanie dostępnej dokumentacji w przypadku spraw o charakterze finansowym lub dotyczących mienia prywatnego;
  • poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się (ustalenie miejsca pobytu, zameldowania, miejsca pracy itp.);
  • wykonywanie czynności związanych ze zdobyciem materiałów dowodowych do rozwodów;
  • poszukiwanie skradzionego mienia oraz sprawców i ustalanie okoliczności przestępstw;
  • zbieranie informacji o zdolnościach płatniczych i wiarygodności firmy, nieuczciwej konkurencji, bezprawnego wykorzystywania znaków towarowych itp.;
  • przestrzeganie zasad i przepisów dotyczących zachowania tajemnicy i przestrzeganie etyki zawodowej, ochrony danych osobowych, bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska i ergonomii, wymaganych na stanowisku pracy;
  • wykonywanie innych zadań pokrewnych.
Dodatkowe zadania zawodowe:
  • nadzorowanie podległych pracowników;
  • prowadzenia działalności gospodarczej, w ramach której świadczone są usługi detektywistyczne.

partners

shortcut-links

 go-to-top