Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Asystent zarządu
Kod: 334304
Liczba odwiedzin: 23691
Synteza: Prowadzi kompleksową obsługę administracyjno-organizacyjną członków zarządu;
wspiera pracę i działania członków zarządu;
sporządza na potrzeby członków zarządu niezbędne raporty i zestawienia;
odpowiada za sprawną obsługę spotkań i narad członków zarządu zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i merytorycznym.
Zadania zawodowe: organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach i naradach zarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań;
koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu;
organizowanie i zapewnianie obsługi technicznej telekonferencji i wideokonferencji;
tworzenie zestawień, raportów, analiz i prezentacji na potrzeby zarządu;
zapewnianie sprawnego przepływu informacji oraz poprawnej komunikacji wewnętrznej zarządu z podległymi jednostkami organizacyjnymi oraz komunikacji zewnętrznej z interesariuszami;
nadzorowanie prawidłowego obiegu dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych wpływających do zarządu;
prowadzenie kalendarza spotkań członków zarządu;
wspieranie zarządu w realizacji ich bieżących zadań zawodowych;
zapewnianie tłumaczenia dokumentacji sporządzonej w języku obcym;
organizowanie krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych członków zarządu;
obsługiwanie korespondencji firmowej kierowanej do członków zarządu;
sporządzanie korespondencji wychodzącej od zarządu do podległych jednostek organizacyjnych i podmiotów zewnętrznych;
zarządzanie pracą sekretariatu biura zarządu;
aktywna współpraca z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi w celu zapewnienia sprawnej obsługi zarządu;
archiwizowanie dokumentacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: obsługiwanie systemu księgowego w zakresie rozliczania faktur;
rozliczanie delegacji służbowych zarządu.

partners

shortcut-links

 go-to-top