Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Agent do spraw pozyskiwania gruntów
Kod: 333401
Liczba odwiedzin: 17598
Synteza: Wyszukuje grunty pod nieruchomości na zlecenie firm zajmujących się obrotem nieruchomości, budowlanych i developerskich, w dużych instytucjach finansowych: w bankach hipotecznych, w koncernach z branży FMCG oraz w firmach telekomunikacyjnych np. pod różnego rodzaju instalacje w celu ich dzierżawy bądź kupna terenów; prowadzi negocjacje z klientami, przygotowuje dokumenty do przejęcia gruntów lub obiektów; negocjuje warunki transakcji i umów.
Zadania zawodowe: analiza potencjału danego obszaru;
dokonywanie oglądu gruntów pod kątem ich zagospodarowania przez firmę, na zlecenie której pracuje;
nawiązywanie kontaktu z potencjalnymi właścicielami gruntów gotowymi do sprzedaży bądź dzierżawy gruntu;analiza dokumentacji dotyczącej pozyskiwanych nieruchomości;
-prowadzenie negocjacji dotyczących warunków transakcji i umów;przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji formalnoprawnej dotyczącej przejęcia terenów/obiektów;
współpraca przy planowaniu strategii rozwoju dla danych obszarów/obiektów;
kierowanie pracami zmierzającymi do zmiany typu zagospodarowania terenu (np. jego podziału);przygotowywanie pod względem administracyjnym i prawnym oraz często również i technicznym terenów czy obiektów;
zawieranie umów cywilno-prawnych na kupno lub dzierżawę nieruchomości pod inwestycje;
aktywna współpraca z biurami architektonicznymi, zarządzanie programami współpracy z lokalnymi władzami oraz grupami środowiskowymi;
organizowanie przetargów;
negocjacje i bieżąca współpraca z firmami budowlanymi i innymi poddostawcami;
kontrolowanie budżetu oraz współtworzenie strategii finansowej, badania rynku;osiąganie zaplanowanych celów (zgodnie z wcześnie przyjętym planem budżetowym);
aktywna współpraca w obrębie firmy (zwłaszcza z komórkami operacyjnymi);
przygotowywanie raportów i analiz;
uczestnictwo w targach i przetargach branżowych;
załatwianie spraw związanych z uzyskaniem wymaganych decyzji administracyjnych i technicznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top