Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organizator imprez sportowych
Kod: 333203
Liczba odwiedzin: 2426
Synteza:
Organizator imprez sportowych przygotowuje i realizuje imprezy sportowe i wydarzenia sportowo-rekreacyjne oraz koordynuje ich przebieg.
Organizator imprez sportowych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy związanej ze współzawodnictwem sportowym lub imprezy popularyzującej kulturę fizyczną. Efektem pracy są zorganizowane przez niego zawody i turnieje sportowe oraz imprezy sportowo-rekreacyjne. Jego zadaniem jest wskazanie odpowiedniego stadionu, budynku lub miejsca w plenerze oraz przygotowanie miejsca imprezy, uzyskanie pozwoleń wymaganych prawem, opracowanie regulaminu i scenariusza imprezy. Organizator imprez sportowych współpracuje z instytucjami, organizacjami i fundacjami promującymi sport. Zatrudnia, nadzoruje i koordynuje pracę osób przydzielonych do realizacji wyznaczonych zadań. Promuje imprezę oraz pozyskuje sponsorów. Do jego obowiązków należy zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
Zadania zawodowe:
  • opracowywanie planu pracy z wyznaczeniem celu, terminu, miejsca i treści imprezy sportowej;
  • sporządzanie scenariusza i regulaminu imprezy sportowej;
  • zapewnianie bezpieczeństwa uczestnikom imprezy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i ochrony ppoż.;
  • promowanie imprezy sportowej (zaproszenia, komunikaty w środkach masowego przekazu, plakaty, wpis na stronę WWW itp.);
  • organizowanie zespołu do przeprowadzenia imprezy;
  • sporządzanie preliminarza finansowego;
  • pozyskiwanie sponsorów;
  • przygotowywanie miejsca imprezy zgodnie z wymaganiami wynikającymi ze scenariusza i regulaminu;
  • uzyskiwanie pozwoleń wymaganych prawem do przeprowadzenia imprezy sportowej oraz imprezy sportowej o charakterze masowym;
  • organizowanie i prowadzenie imprezy zgodnie z zasadami ochrony środowiska, przepisami BHP i ochrony ppoż.
Zawód organizatora imprez sportowych może być wykonywany przez osobę, która ukończyła dowolny kierunek szkoły średniej. Preferowany przez pracodawców jest kurs kwalifikacyjny organizatora imprez sportowych prowadzony przez organizacje branżowe i szkoleniowe. Przed osobami zainteresowanymi pracą w tym zawodzie nie stawia się zwykle sztywnych, formalnych wymogów kwalifikacyjnych. Potencjalni pracodawcy preferują jednak osoby legitymujące się wyższym wykształceniem pierwszego lub drugiego stopnia, szczególnie absolwentów marketingu i zarządzania, absolwentów uczelni kształcących w zakresie kultury fizycznej i sportu lub kierunków o specjalności menedżer. Wskazane jest, aby organizator imprez sportowych posiadał prawo jazdy oraz znał przynajmniej jeden język obcy na poziomie podstawowym. Organizator imprez sportowych zdobywa doświadczenie w trakcie pracy. Powinien brać udział w szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowane szkoły i ośrodki szkoleniowe oraz stowarzyszenia i organizacje związane z branżą sportową.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top