Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Organizator imprez ślubnych
Kod: 333202
Liczba odwiedzin: 2068
Synteza:
Organizator imprez ślubnych planuje, organizuje i koordynuje uroczystości ślubne i weselne.
Organizator imprez ślubnych jest zawodem o charakterze usługowym. Celem jego pracy jest częściowe lub kompleksowe zorganizowanie uroczystości ślubnej i weselnej, jak również indywidualne doradztwo w tym zakresie. Organizator imprez ślubnych jest osobą doskonale znającą rynek usług i trendy w branży ślubnej. Działa w imieniu i na zlecenie pary młodej. Poprzez bezpośrednią analizę oczekiwań, preferencji oraz możliwości finansowych określa indywidualne potrzeby klientów oraz doradza w zakresie stylu uroczystości, jej lokalizacji, atrakcji artystycznych, dekoracji itp. Układa scenariusz ślubu i wesela, opracowuje harmonogram prac, a także czuwa nad prawidłowym przebiegiem całej uroczystości. Posiada rozbudowaną bazę zweryfikowanych usługodawców, z którymi w imieniu pary młodej negocjuje warunki zleceń i umów; dokumenty podpisuje klient lub organizator w jego imieniu. Uzyskuje niezbędne pozwolenia i dopełnia wszelkich formalności związanych z organizacją uroczystości w zakresie uzgodnionym z parą młodą. W jego pracy niezbędne jest stosowanie zasad etykiety oraz znajomość regionalnych i narodowych tradycji ślubnych. Zawód może być wykonywany zarówno na terenie całej Polski, jak i poza granicami kraju.
Zadania zawodowe:
  • określanie potrzeb nowożeńców poprzez analizę ich oczekiwań i preferencji;
  • przygotowywanie oferty i kosztorysu organizacji uroczystości ślubnej i weselnej;
  • opracowywanie scenariusza uroczystości i harmonogramu działań;
  • organizowanie przebiegu imprezy we współpracy z podwykonawcami;
  • realizowanie ceremonii ślubnej oraz przyjęcia weselnego zgodnie z przygotowanym harmonogramem;
  • rozliczanie uroczystości ze zleceniodawcami i usługodawcami;
  • prowadzenie dokumentacji dotyczącej organizacji imprezy ślubnej;
  • nadzorowanie przebiegu prac demontażowych po skończonej uroczystości;
  • organizowanie imprezy zgodnie z zasadami, BHP, ochrony ppoż., ergonomii, ochrony środowiska i systemu HACCP.
Do wykonywania zawodu organizatora imprez ślubnych kandydat powinien mieć ukończoną co najmniej szkołę średnią. Przed kandydatami do zawodu nie stawia się sztywnych, formalnych wymogów kwalifikacyjnych. W pracy ważne są przede wszystkim predyspozycje psychofizyczne i doświadczenie zawodowe związane z organizacją imprez oraz obsługą klientów. Atutem jest ukończenie kursu dla konsultantów ślubnych prowadzonego przez renomowane firmy na rynku ślubnym. Pracodawcy chętnie zatrudniają osoby z wykształceniem wyższym pierwszego lub drugiego stopnia, zwłaszcza z zakresu nauk społecznych, reklamy i marketingu. Organizator imprez ślubnych powinien stale doskonalić kompetencje zawodowe poprzez samokształcenie (tematyczne strony internetowe, blogi, czasopisma i magazyny branżowe) oraz aktywne uczestnictwo w branżowych targach ślubnych, kursach doszkalających, warsztatach. W zawodzie niezbędna jest biegła obsługa komputera, szczególnie pakietu programów biurowych. Atutem będzie znajomość języków obcych, zwłaszcza języka angielskiego, na poziomie średniozaawansowanym. Niezbędne jest również posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Dodatkowe zadania zawodowe: .

partners

shortcut-links

 go-to-top