Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Opiekunka dziecięca
Kod: 325905
Liczba odwiedzin: 6724
Synteza: Pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze oraz wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci.
Zadania zawodowe: diagnozowanie i ocenianie poziomu rozwoju psychomotorycznego małego dziecka w zakresie wszystkich sfer rozwojowych;
organizowanie najkorzystniejszych warunków wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka;
planowanie i organizowanie wszystkich typów zabaw;
planowanie i wykonywanie czynności pielęgnacyjnych u dzieci;
kształtowanie u dzieci pozytywnych przyzwyczajeń i nawyków oraz rozwijanie osobowości dziecka;
zapobieganie chorobom zakaźnym i udzielanie pierwszej pomocy;
wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej.
Dodatkowe zadania zawodowe: prowadzenie zajęć z dziećmi w wieku przedszkolnym

partners

shortcut-links

 go-to-top