Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dietetyk
Kod: 322001
Liczba odwiedzin: 5489
Synteza: Opracowuje oraz przygotowuje różnego typu diety dla ludzi zdrowych i chorych; prowadzi działalność oświatową w zakresie prawidłowego żywienia.
Zadania zawodowe: ـ opracowywanie receptur na poszczególne rodzaje diet - zgodnie z obowiązującymi zasadami żywienia oraz na zlecenie lekarskie - dla dzieci i dorosłych;
ـ prowadzenie i nadzorowanie wszystkich elementów produkcji, tj. organizacja stanowisk pracy, instruktaż pracowników, nadzór nad prawidłowością przebiegu technologicznego poszczególnych etapów przygotowania potraw;
ـ dbanie o właściwą eksploatację urządzeń technicznych;
ـ przeprowadzanie wstępnych przeszkoleń pracowników i szkoleń okresowych oraz instruktaż pracowników w zakresie bhp (zgodnie z przepisami resortowymi oraz w miarę wprowadzania nowych urządzeń, zmiany produkcji);
prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej produkcji dotyczącej ilości wyprodukowanych potraw, ich wartości kalorycznej, surowców, materiałów pomocniczych i nakładu pracy;
kontrola jakości (organoleptyczna i laboratoryjna) stosowanych surowców i warunków ich przechowywania;
sprawdzanie jakości i wyglądu gotowych potraw (w zakładach żywieniowych - organoleptycznie, w stacjach sanepidu - laboratoryjnie);
kontrola prawidłowości stosowanych receptur i zestawów żywieniowych w przemyśle spożywczym;
prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie żywienia i opracowywanie właściwych zestawów żywieniowych dla różnych grup ludności oraz dla chorych z różnymi rodzajami schorzeń;
prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach służby zdrowia (kalkulacja kosztów, jadłospisy, plany żywieniowe, rozliczenia materiałowe).
Dodatkowe zadania zawodowe: doradzanie w indywidualnych problemach doboru diety specjalnej (np. po określonym typie operacji, dla ludzi nie przyswajających pewnych składników pokarmowych)

partners

shortcut-links

 go-to-top