Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Dyspozytor lotniczy
Kod: 315401
Liczba odwiedzin: 2677
Synteza: Pełni nadzór operacyjny nad użytkowaniem statków powietrznych zgodnie z przepisami prawa lotniczego i procedurami organizacji lotniczej lub przewoźnika; wykonuje zadania w zakresie organizacji lotów, pracy załóg statków powietrznych itp.
Zadania zawodowe: - określanie optymalnych tras lotu dla odcinków przelotu i sporządzanie ręcznych lub komputerowych operacyjnych planów lotu na potrzeby służb ruchu lotniczego;
- udzielanie dowódcom pomocy w przygotowaniu do lotu przez dostarczanie im odpowiednio przygotowanych, aktualnych informacji meteorologicznych, nawigacyjnych, radiokomunikacyjnych, charakterystyki tras i rejonów lotów oraz lotnisk, odpowiednio do charakteru wykonywanych przez nich zadań;
- pomaganie dowódcom statków powietrznych w przygotowaniach planów lotu operacyjnego i nawigacyjnego, a także technologicznego (przy wykonywaniu specjalnych prac z powietrza), podpisywanie tych planów w przypadkach przewidzianych instrukcjami; przekazywanie odpowiednim służbom planów lotu i dokonywanie uzgodnień merytorycznych ze służbami nielotniczymi współdziałającymi przy wykonywaniu specjalnych prac z powietrza;
- w czasie wykonywania operacji lotniczych dostarczanie dowódcom statków powietrznych, przy użyciu właściwych środków łączności, informacji koniecznych lub pożytecznych dla bezpiecznego i sprawnego wykonania lotu i zbieranie od nich informacji o przebiegu lotu;
- w razie znalezienia się statku powietrznego w niebezpiecznej sytuacji, inicjowanie przewidzianych instrukcjami działań odpowiednich służb w celu usunięcia lub zminimalizowania stanu zagrożenia;
- bieżące sprawdzanie funkcjonowania wyposażenia swego stanowiska pracy, a zwłaszcza sprawności technicznej i drożności operacyjnej ustalonych kanałów łączności oraz podejmowanie właściwych działań w razie stwierdzenia usterek;
- wykonywanie innych zadań zgodnie z procedurami obowiązującymi w miejscu pracy i posiadanymi aktualnymi kwalifikacjami.

partners

shortcut-links

 go-to-top