Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator tankowania statków powietrznych
Kod: 315305
Liczba odwiedzin: 1720
Synteza: Wykonuje prace związane z procesem tankowania statków powietrznych, obejmującym: przyjęcie, składowanie paliw lotniczych w lotniskowym składzie paliw oraz tankowanie statków powietrznych, posługując się obowiązującymi w tym zakresie procedurami, instrukcjami, dokumentacją techniczną oraz specjalistyczną aparaturą kontrolno-pomiarową do badania jakości paliw i diagnozowania stanu technicznego instalacji i urządzeń paliwowych; zapewnia bezpieczeństwo podczas procesu tankowania statków powietrznych (zagrożenie pożarowe, terrorystyczne).
Zadania zawodowe: - przyjmowanie dostaw paliw lotniczych do lotniskowego składu paliw;
- opróżnianie i napełnianie paliwowych zbiorników transportowych;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń magazynowych lotniskowego składu paliw wraz z osprzętem;
- obsługiwanie i nadzorowanie urządzeń przesyłowych paliw lotniczych;
- tankowanie statków powietrznych przy użyciu dystrybutorów lub autocystern, zgodnie z obowiązującymi procedurami, instrukcjami i dokumentacją techniczną;
- badanie próbek paliw lotniczych pod kątem zgodności ze specyfikacją jakości; dokumentowanie wyników badań, przechowywanie próbek paliw lotniczych;
- dokumentowanie ilościowe paliw lotniczych;
- dokonywanie szczegółowych kontroli stanu technicznego instalacji lotniskowego składu paliw oraz ich dokumentowanie;
- obsługiwanie wyposażenia dystrybutorów i autocystern oraz nadzorowanie ich sprawności technicznej;
- obsługiwanie aparatury kontrolno-pomiarowej oraz nadzorowanie jej sprawności technicznej;
- nadzorowanie urządzeń zapewniających bezpieczeństwo pożarowe.
Dodatkowe zadania zawodowe: - w przypadku posiadania stosownych uprawnień - transport paliwa lotniczego;
- w przypadku posiadania stosownych uprawnień - prowadzenie szkoleń dla kandydatów na operatorów tankowania statków powietrznych.

partners

shortcut-links

 go-to-top