Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator robotów i manipulatorów przemysłowych
Kod: 313903
Liczba odwiedzin: 2023
Synteza: Wykonuje prace instalacyjne, konserwacyjne i naprawcze robotów i manipulatorów stosowanych do obsługi zrobotyzowanych linii produkcyjnych lub robotyzacji procesów produkcyjnych, takich jak: spawanie, malowanie, obsługa maszyn, montaż, transport, obróbki wykańczające; wykonuje prace związane z bieżącą obsługą części mechanicznych i układów sterowania robotów przemysłowych, posługując się dokumentacją techniczną i schematami urządzeń.
Zadania zawodowe: sprawdzanie stanu technicznego robota przemysłowego, urządzeń sterujących i bezpieczeństwa przed włączeniem robota do pracy;
wyszukiwanie i usuwanie drobnych usterek w zespołach mechanicznych i sterowania robota, do których można zaliczyć niesprawną pracę osi robota, chwytaka, przegubów, szafy sterowniczej (styczników, wyłączników, bezpieczników), układów sygnalizacyjnych, pulpitu sterowniczego;
dokonywanie, w razie potrzeby, prostych czynności regulacyjnych oraz oprogramowania robota i urządzeń towarzyszących mechanicznych i elektrycznych;
okresowe sprawdzanie prawidłowości działania zespołów i podzespołów robota przemysłowego przy użyciu przyrządów i aparatury kontrolno-pomiarowej;
organizowanie bezpiecznego stanowiska pracy;
przestrzeganie instrukcji i przepisów dotyczących eksploatacji i bezpieczeństwa pracy przy obsłudze robota;
dokonywanie okresowych przeglądów technicznych stanu ogólnego robota.
Dodatkowe zadania zawodowe: pełnienie funkcji starszego technika operatora robotów przemysłowych, kierującego pracą zespołu obsługującego roboty w zakładzie przemysłowym, po uzyskaniu odpowiedniego doświadczenia zawodowego.

partners

shortcut-links

 go-to-top