Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do wytopu metali
Kod: 313502
Liczba odwiedzin: 1948
Synteza: Kontroluje urządzenia do wytopu metali;
zajmuje się kontrolą jakości produkcji i wydajności urządzeń do wytopu metali;
sprawuje nadzór techniczny nad urządzeniami do wytopu metali.
Zadania zawodowe: wyliczanie ilości energii, jaką należy zużyć na roztopienie lub przetopienie wsadu;
dobieranie optymalnych parametrów energetycznych w procesie wytapiania lub przetapiania, sterowanie termiczną pracą pieca oraz obserwowanie przebiegu procesu wytapiania metali i wskazań aparatury kontrolno-pomiarowej;
sprawdzanie stanu technicznego pieca i urządzeń pomocniczych przed rozpoczęciem procesu wygrzewania;
kontrolowanie sprawności sygnalizacji, pomiarów temperatury, urządzeń gaśniczych, urządzeń łączności oraz stanu trzonu pieca, wymurówki otworów żużlowych wgłębnych, komorowych lub kołpakowych;
podnoszenie lub opuszczanie elektrod, kontrolowanie ich stanu i w razie potrzeby ich wymienianie;
rozpalanie i gaszenie palników pieca gazowego lub włączanie i wyłączanie pieca elektrycznego;
kierowanie załadunkiem wsadu do pieca za pomocą suwnic i obsługiwanie wagi do ważenia kęsisk i kręgów;
sterowanie urządzeniami załadowczymi i wyładowczymi, takimi jak: samotoki transportujące, ruszty załadowcze wsadu;
sterowanie urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe prowadzenie wytapiania lub przetapiania metalu;
ocenianie przebiegu procesu wytapiania na podstawie pomiarów, obserwacji i wyników analizy chemicznej;
pobieranie prób metalu do analizy chemicznej;
prowadzenie procesu wygrzewania wsadu w piecach oraz regulowanie procesu wygrzewania wsadu przez określenie czasu trwania i temperatury w zależności od gatunku stali, wielkości kęsisk lub kręgów;
rejestrowanie danych dotyczących wytopu;
korygowanie parametrów wytopu oraz nadzorowanie pracy zespołu obsługującego piec i urządzenia pomocnicze;
przygotowywanie pieca do zakończenia wytopu oraz spustu ciekłego metalu;
czyszczenie oraz konserwowanie pieców grzewczych i urządzeń pomocniczych;
określanie przyczyn powstawania zakłóceń procesu obróbki cieplnej;
uczestniczenie w naprawach pospustowych;
prowadzenie dokumentacji eksploatacyjno-ruchowej obsługiwanego pieca;
zabezpieczanie pieca i wyrobów w sytuacjach awaryjnych wynikających z braku dostaw gazu, energii elektrycznej lub z innych przyczyn;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., BHP i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe: usuwanie zgorzelin z pieca.

partners

shortcut-links

 go-to-top