Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali
Kod: 313501
Liczba odwiedzin: 1966
Synteza: Kontroluje i nadzoruje pracę urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali;
kontroluje jakość i wydajność pracy urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali;
kontroluje stan techniczny urządzeń oraz wykonuje przeglądy i konserwację urządzeń do ciągnienia i tłoczenia metali.
Zadania zawodowe: ustawianie narzędzi ciągarki i kontrolowanie ustawienia za pomocą aparatury kontrolno-pomiarowej;
uruchamianie i zatrzymywanie ciągarki;
regulowanie w toku produkcji parametrów technologicznych procesu, takich jak zgniot pojedynczy i całkowity, wydłużenie jednostkowe, szybkość przeciągania, temperatura nagrzewania i prędkość chłodzenia;
wykonywanie pomiarów kontrolnych za pomocą suwmiarki, mikrometru, kątomierza, czujników, sprawdzianów itp.;
ocenienie przydatności materiału poddawanego obróbce plastycznej;
sprawdzanie wymiarów rur przed i po ciągnięciu za pomocą przyrządów kontrolno-pomiarowych oraz jakości powierzchni i ewentualnych wad rur powstałych podczas ciągnienia;
utrzymywanie obsługiwanych urządzeń w stałej sprawności technicznej;
przeprowadzanie okresowych napraw i bieżącej konserwacji obsługiwanych maszyn, urządzeń oraz narzędzi specjalnych;
organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ppoż.;
posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie przepisów ppoż. i BHP.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top