Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Kod: 313401
Liczba odwiedzin: 1989
Synteza: Nadzoruje procesy przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnego;
obsługuje i kontroluje aparaty i urządzenia służące do destylacji, rafinacji i obróbki ropy naftowej, produktów ropopochodnych i produktów ubocznych oraz gazu ziemnego;
reguluje obsługiwane aparaty i urządzenia przetwórcze. i dokonuje ich konserwacji.
Zadania zawodowe: obsługa skomputeryzowanego elektronicznego panelu sterowania z centralnej sterowni w celu kontroli i optymalizacji procesów chemicznych i fizycznych zachodzących w poszczególnych zestawach aparatów i urządzeń przetwarzających;
nadzorowanie i regulowanie instalacji, aparatów destylacyjnych i urządzeń pomocniczych stosowanych do wyodrębniania z ropy naftowej benzyny, nafty, oleju napędowego i mazutu, do dalszego rozdzielania otrzymanych frakcji i/lub poddawania ich przemianom chemicznym w procesach krakingu lub reformingu;
nadzorowanie i regulowanie instalacji, aparatów destylacyjnych i urządzeń pomocniczych stosowanych do wyodrębnienia z gazu ziemnego metanu i innych frakcji ubocznych: helu, butanu, etanu, propanu;
nadzorowanie i regulowanie instalacji, aparatów i urządzeń do usuwania niepożądanych substancji z gazu ziemnego oraz z ropy naftowej i produktów jej przerobu;
nadzorowanie i regulowanie zaworów, pomp, urządzeń pomocniczo-produkcyjnych oraz wyposażenia kontrolnego;
kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesów przetwórczychpobieranie i zabezpieczanie do kontroli laboratoryjnej próbek produktów, zgodnie z instrukcją;
sporządzanie roboczej dokumentacji z odczytów urządzeń pomiarowych i prowadzenie rejestru produkcji;
sprawdzanie urządzeń w celu wykrycia ewentualnych awarii i nieszczelności instalacji.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top