Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Kontroler (sterowniczy) urządzeń destylacyjnych i rektyfikacyjnych
Kod: 313304
Liczba odwiedzin: 1947
Synteza: Obsługuje i monitoruje skomputeryzowany system kontroli procesu rozdzielania ciekłej mieszaniny wieloskładnikowej poprzez odparowanie, a następnie skroplenie jej składników, w celu wyizolowania lub oczyszczenia jednego lub więcej związków składowych;
reguluje i nadzoruje działanie aparatów, instalacji, zestawów do prowadzenia destylacji lub rektyfikacji.
Zadania zawodowe: obsługa, w oparciu instrukcję ruchową, elektronicznego lub skomputeryzowanego panelu sterowniczego w celu kontroli i optymalizacji procesów destylacji / rektyfikacji;
zadawanie i kontrolowanie żądanych parametrów procesowych;
regulowanie pomp, zaworów i urządzeń do kontroli procesu;
kontrolowanie doprowadzania rozdzielanej mieszaniny na kolumnę oraz odprowadzania destylatu z kondensatora i cieczy wyczerpanej z kotła kolumny;
regulowanie doprowadzania mediów grzejnych i chłodzących;
monitorowanie wskaźników, urządzeń rejestrujących i sygnalizacyjnych, reagowanie na nieprawidłowości, rozwiązywanie problemów i podejmowanie działań korekcyjnych;
kontrolowanie uruchamiania i zakończenia procesu destylacji;
sprawdzanie urządzeń i systemów w celu wykrycia usterek;
komunikowanie się ze służbami utrzymania ruchu;
czyszczenie i konserwacja sprzętu w zakresie określonym w instrukcji obsługi;
pobieranie i przekazywanie do kontroli laboratoryjnej próbek cieczy surowej, destylatu i cieczy wyczerpanej;
prowadzenie obowiązujących zapisów danych;
nadzorowanie innych pracowników.
Dodatkowe zadania zawodowe: Brak

partners

shortcut-links

 go-to-top