Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń oczyszczania ścieków
Kod: 313208
Liczba odwiedzin: 2350
Synteza: Prowadzi obsługę urządzeń do oczyszczania ścieków w małych oczyszczalniach lub węzła technologicznego w dużej oczyszczalni o złożonym układzie technologicznym, celem zagwarantowania ich pewnej, nieprzerwanej pracy, używając przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zadania zawodowe: obsługiwanie urządzeń do oczyszczania ścieków zgodnie z wymaganiami eksploatacyjnymi;
obserwowanie pracy urządzeń, instalacji lub obiektów i odczytywanie wskazań przyrządów kontrolno-pomiarowych do określania natężenia przepływu powietrza używanego do napowietrzania ścieków, zawartości tlenu w ściekach, do sygnalizowania poziomu ścieków i osadów w obiektach itp.; dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika eksploatacyjnego;
usuwanie drobnych usterek i uszkodzeń obsługiwanych urządzeń, instalacji i obiektów;
bezzwłoczne meldowanie przełożonemu o nieprawidłowej pracy obsługiwanych urządzeń, instalacji czy obiektów;
obsługiwanie instalacji pomocniczych, służących do przygotowywania i dawkowania roztworów środków chemicznych, pomp recyrkulacyjnych osadu, instalacji mieszających osad, urządzeń do usuwania piasku z piaskownika itp.;
branie czynnego udziału w komisjach typujących instalacje, urządzenia lub obiekty do bieżących, planowych i zapobiegawczych remontów;
przestrzeganie przepisów bhp obowiązujących na danym stanowisku pracy, szczególnie w obiektach o dużym zagrożeniu wybuchem lub zatruciem, jak komory fermentacyjne, zbiorniki gazu, kotłownie opalane gazem, pochodnie gazowe, odsiarczalnie gazu itp.

partners

shortcut-links

 go-to-top