Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających
Kod: 313207
Liczba odwiedzin: 1745
Synteza: Prowadzi obsługę urządzeń odpylających i klimatyzacyjnych, gwarantując ich sprawność oraz nieprzerwaną i ekonomiczną pracę, używając przenośnych przyrządów kontrolno-pomiarowych.
Zadania zawodowe: obsługa poszczególnych urządzeń lub ich zespołów zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową oraz instrukcją eksploatacji;
zapewnianie właściwej obróbki i wymiany powietrza w zależności od założonych parametrów pracy urządzeń klimatyzacyjnych i odpylających;
kontrolowanie skuteczności wietrzenia powierzonych pomieszczeń za pomocą przyrządów pomiarowych;
kontrolowanie czerpania, oczyszczania, ogrzewania, nawilżania i chłodzenia powietrza za pomocą aparatury kontrolnej;
kontrolowanie pracy wentylatorów i komór wentylacyjnych oraz poziomu drgań i hałasu wywoływanych przez nie;
kontrolowanie stanu technicznego i sprawności układów wentylacyjnych oraz usuwanie powstałych zakłóceń;
zapewnianie właściwego mikroklimatu w klimatyzowanych pomieszczeniach;
obsługiwanie zespołów klimatyzacyjnych umieszczonych bezpośrednio w pomieszczeniach klimatyzowanych lub w centralach klimatyzacyjnych oraz obsługiwanie urządzeń automatyki, sterowania i regulacji instalacji klimatyzacyjnej;
branie czynnego udziału w komisjach typujących obsługiwane urządzenia do bieżących i planowych, zapobiegawczych remontów.

partners

shortcut-links

 go-to-top