Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych
Kod: 313201
Liczba odwiedzin: 2048
Synteza: Operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych obsługuje instalacje i urządzenia do przetwarzania odpadów niebezpiecznych (toksycznych). Celem pracy operatora aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych jest przetwarzanie odpadów toksycznych w odpady nietoksyczne lub substancje bądź materiały nadające się do dalszego wykorzystania przemysłowego. Podstawowym zadaniem operatora aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych jest obsługa instalacji przetwarzającej odpady według instrukcji prowadzenia procesu. Operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych jest odpowiedzialny za właściwe zasilanie instalacji surowcami (w tym odpadami), nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu oraz za jego zakończenie.
Zadania zawodowe:
  • pobieranie surowca (w tym odpadu) do przetwarzania odpadów niebezpiecznych (toksycznych);
  • prowadzenie procesu technologicznego przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
  • obsługiwanie instalacji do przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
  • kontrolowanie przebiegu procesu przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
  • kontrolowanie i powiadamianie o konieczności dostaw surowca i odbioru produktu;
  • magazynowanie produktu przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
  • prowadzenie dokumentacji procesowej przetwarzania odpadów niebezpiecznych;
  • organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska;
  • udział w szkoleniach praktycznych (przyuczenie) na stanowisku pracy oraz szkoleniach organizowanych przez wyspecjalizowane ośrodki szkoleniowe, organizacje branżowe lub producentów maszyn urządzeń do  przetwarzania odpadów niebezpiecznych.
Dodatkowe zadania zawodowe: Operator aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych, w zależności od obsługiwanej instalacji, powinien posiadać uprawnienia, np. energetyczne, obsługi urządzeń ciśnieniowych lub inne wymagane do obsługi instalacji mobilnych. Warunkiem koniecznym jest posiadanie prawa jazdy oraz ukończenie szkolenia dla kierowców przewożących ładunki niebezpieczne potwierdzonego certyfikatem. Pracodawcy najchętniej zatrudniają na stanowisku operatora aparatury do przetwarzania odpadów niebezpiecznych osoby z wykształceniem w zawodach: operator urządzeń przemysłu chemicznego, technik technologii chemicznej lub z wykształceniem zawodowym po kierunkach mechanicznych, głównie obsługi maszyn i urządzeń.

partners

shortcut-links

 go-to-top