Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Osoby dozoru ruchu w górnictwie otworowym
Kod: 312102
Liczba odwiedzin: 1677
Synteza: Organizuje i nadzoruje roboty w ciągu technologicznym otworowego wydobywania kopalin.
Zadania zawodowe:
 • nadzorowanie i ponoszenie odpowiedzialności za realizację zadań produkcyjnych składających się na proces technologiczny otworowego wydobywania kopalin zgodnie z zatwierdzoną do użytku technologią
  i obowiązującymi przepisami prawa górniczego i geologicznego;
 • organizowanie i kontrolowanie przebiegu pracy podległych pracowników zakładu górniczego;
 • planowanie i nadzorowanie robót górniczych polegających na wykonywaniu odwiertów, zabezpieczeniu otworu wiertniczego, udostępnianiu złoża, wydobyciu kopalin itp. wykonywanych przez podległych pracowników działu wydobywczego lub innych działów;
 • dobieranie maszyn, urządzeń, materiałów, oraz środków i sprzętu wiertniczego zgodnie z warunkami koncesji, warunkami geologicznymi, hydrogeologicznymi, rodzaju kopaliny itp.;
 • organizowanie i nadzorowanie robót osób zatrudnionych w ruchu zakładu,
  w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników, racjonalną gospodarkę złożem i ochronę środowiska;
 • bezpośrednie nadzorowanie podległych pracowników zakładu górniczego
  w przypadku wykonywania przez nich prac szczególnie niebezpiecznych;
 • kontrolowanie posiadania przez osoby zatrudnione znaczków kontrolnych lub innych identyfikatorów;
 • nadzorowanie wykonywania robót górniczych oraz kontrolowanie parametrów technicznych procesów wiertniczych i wydobywczych w trakcie prowadzenia prac wiertniczych i przygotowawczych do wiercenia, wykonywania rurowania i cementowania otworu wiertniczego, wykonywania czynności związanych z dowiercaniem i udostępnianiem horyzontów produktywnych itp.;
 • dokumentowanie wykonanych prac wiertniczych po zakończonej zmianie;
 • wykonywanie zadań w ścisłej współpracy z kierownikiem lub zastępcą kierownika ruchu zakładu górniczego;
 • przestrzeganie przepisów ergonomii, bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska.
Dodatkowe zadania zawodowe:
 • budowanie wizerunku zakładu

partners

shortcut-links

 go-to-top