Wyszukiwarka opisów zawodów - Powiatowy Urząd Pracy w Pucku


Wyszukiwarka opisów zawodów

Nazwa: Operator badań defektoskopowych
Kod: 311904
Liczba odwiedzin: 1941
Synteza: Przeprowadza badania z wykorzystaniem aparatury defektoskopowej;
odpowiada za jakość i rzetelność wykonywanych badań zgodnie z ustalonym planem badań oraz normami i procedurami;
utrzymuje czystość aparatury defektoskopowej, zapewnia jej pełną sprawność techniczną oraz przeprowadza jej konserwację.
Zadania zawodowe: wykonywanie badań przy zastosowaniu właściwej procedury badawczej, odpowiedniej techniki badania oraz prawidłowej obsługi defektoskopów;
wykonywanie badań nieniszczących UT / VT;
dokonywanie interpretacji wskazań, zakwalifikowanie wykrytych niezgodności zgodnie z kryteriami akceptacji;
sporządzanie raportów z badań oraz wykonanie szkicu wykrytych niezgodności i przygotowanie dokumentacji zdjęciowej;
opracowywanie kart badań oraz dokumentacji pracy;
archiwizowanie sporządzanych raportów z badań;
transportowanie sprzętu i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia badań defektoskopowych;
utrzymywanie aparatury defektoskopowej w stanie pełnej sprawności technicznej i czystości;
podejmowanie czynności w zakresie konserwacji aparatury defektoskopowej zgodnie z obowiązującą instrukcją;
wykonywanie drobnych napraw sprzętu defektoskopowego;
przestrzeganie zasad BHP i ppoż.
Dodatkowe zadania zawodowe: kierowanie zespołem wykonującym badania defektoskopowe.

partners

shortcut-links

 go-to-top